Podróż poza granice Europy wiąże się z dodatkowymi utrudnieniami, szczególne wytyczne dotyczą przewożenia artykułów spożywczych. Nie musicie się o nic martwić, ponieważ wszystko zamieściliśmy w artykule, który napisaliśmy z myślą o was.

Procedura celna w Szwajcarii

Podróżując na trasie Polska – Szwajcaria musimy z góry skupić się na tym, że przekraczamy granicę Europy, co wiąże się z dodatkowymi procedurami i ograniczeniami. Nie należy się jednak obawiać przekraczania granicy, choć wszystko brzmi dość groźnie wystarczy dostosować się do zalecanych przepisów by na spokojnie dotrzeć do celu.

Co wolno i niewolno przewozić do Szwajcarii

Ograniczenia dotyczą w zasadzie wszystkiego, dlatego przygotowaliśmy listę, z której warto korzystać przy każdym pakowaniu bagaży.

 • 1 kg mięsa i wyrobów mięsnych na osobę szynki, mięso, kiełbasa)
 • 1 kg masła
 • 5 kg oleju, margaryny
 • papierosy 250 sztuk na osobę powyżej 17 roku życia albo 250 gram. tytoniu
 • 5 litrów alkoholu 18% (piwo, wino) powyżej 17 lat
 • 1 litr alkoholu powyżej 18% (wódka, likiery) powyżej 17 roku życia
 • do 10 tysięcy Euro w gotówce na osobę (polecamy mieć potwierdzenie, np. z banku)
 • 25 litra rezerwowej benzyny w dodatkowym kanistrze.

Jeśli chcemy wwieźć większą ilość któregoś z produktów musimy zgłosić to na granicy i uiścić dodatkową opłatę.

 • 25 rapa za jednego papierosa
 • za każdy dodatkowy kg mięsa– opłata 17 CHF.
 • za każdy dodatkowy kg masła i śmietany– opłata 16 CHF.
 • za każdy dodatkowy litr alkoholu powyżej 18% – opłata 15 CHF Cła.

Nie zgłoszenie na granicy produktów przewożonych ponad stan wiąże się z karą pieniężną, oraz zapłatą obowiązkowej opłaty celnej.

Jakie dokumenty są wymagane

Każda osoba może przewieźć towar o wartości do 300 Fr. za wszystkie ponad limit należy uiścić opłatę celną. Istotne jest, aby na osobę nie przypisywać dwóm osobom jednego, większego rachunku np 600 Fr na 2 osoby, muszą to być 2 razy po 300 Fr w innym wypadku kwota będzie przypisana jednej osobie.